Last updates of rare and new species found in Norway

 

 


More then twelve years online

Norwegian mushrooms

Nettstedet vil, så langt det
er mulig, vise mangfoldet
av sopp i norsk natur.

Siden vil oppdateres i
sesongene med nye arter.

Bilder av mindre god
kvalitet vil forbedres
hvis sopparten gjenfinnes.

Det er nå bilder av
1529
ulike arter på
fotosiden


Photos of species


 

  

 

Latest
 

 

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Spør om sopp 
(Norsk biologforening)

Artsdatabanken
(Søk etter registrerte arter i Norge)

Arkivprodukter
(For oppbevaring av tørket materiale)

Artsobservasjoner
(Registrer dine funn)

MycoWeb

Myco-service


Norway's most extensive
website for genus
Agaricus!

 Mycoquebec.org

Mycocharentes
(Med mikrotegninger)

Hymenoscyphus

Bryoparasitic Pezizales
 

Mycenakey of Norway
(Norsk side om hettesopper)

MycoDB
(Fransk soppdatabase)

Myxomycetes
(Om slimsopp)

Boletales
(Om rørsopp)

Aranzadi
(Spansk soppside)

Inocybe.org
(Omfattende side om trevlesopp)

 


sopper.no ble første gang publisert 17. august 2010

Mail

Webdesign: Borg kompetanseutvikling


sopper.no ble siste gang oppdatert 7. mars 2023